HAL


Popis

Pokročilý dizajn a bezdrôtová technológia figuríny HAL umožňujú prevádzkovanie simulátoru bez externého pripojenia na vzduch a elektrinu. HAL funguje bez prestávok aj počas transportu pre vytvorenie reálneho tréningového prostredia. Môžete ho premiestniť z miesta nehody na JIS a tam liečiť jeho stav pomocou reálnych prístrojov pre monitoring a resuscitáciu. HAL prirodzene prechádza medzi fyziologickými stavmi podľa príkazov z bezdrôtového počítača.

The HAL dummy's advanced design and wireless technology allow the simulator to be operated without an external connection to air and electricity. HAL works without breaks even during transport to create a natural training environment. You can move him from the accident site to the JIS and treat his condition using accurate monitoring and resuscitation devices. HAL naturally transitions between physiological states according to commands from a wireless computer.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené