LAP Mentor


Popis

Prostredie virtuálneho operačného sálu charakterizuje nový koncept pre laparoskopické nácviky. Študent, ktorý trénuje na simulátore LAP Mentor má na sebe virtuálny headset a je plne vtiahnutý do prostredia operačnej sály, kde sú tiež ďalší členovia tímu, pacient, vybavenie a realistický rozptyl zvuku. Toto prostredie zaisťuje veľmi realistický zážitok a naučí študentov, ako sa vyrovnať so stresujúcim a mnohokrát rušným prostredím operačnej sály.
Novo navrhnutá platforma sa zameriava na všetky ergonomické potreby dôležité pre pohodlný nácvik laparoskopických zručností a postupov. Taktilný odpor tkaniva pri používaní chirurgických nástrojov zaisťuje pocit ako pri vykonávaní skutočnej laparoskopickej operácie.

A new concept for laparoscopic exercises characterizes the environment of the virtual operating room. The student who trains on the LAP Mentor simulator wears a virtual headset and is fully immersed in the working room environment. There are also other team members, the patient, the equipment, and natural sound dispersion. This environment provides an authentic experience and teaches students how to cope with the stressful and often busy operating room environment. The newly designed platform focuses on all ergonomic needs essential for comfortable training of laparoscopic skills and procedures. The tactile resistance of the tissue when using surgical instruments ensures the feeling of performing an accurate laparoscopic operation.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené