Body Interact 1


Popis

Realistické virtuálne prostredie Body Interact obsahuje množstvo vlastných fyziologických algoritmov a programov umelej inteligencie, vďaka ktorým je práca s každým virtuálnym pacientom skoro rovnaká ako s reálnym pacientom.
Efektívny design umožňuje rôznymi spôsobmi interaktívne pracovať s pacientom, ktorý v reálnom čase dynamicky reaguje. Tento interaktívny stôl obsahuje kazuistiky pacientov od najjednoduchších prípadov po tie najzložitejšie.

The realistic Body Interact virtual environment contains several physiological algorithms and artificial intelligence programs. The work with each virtual patient is almost the same as with an actual patient. The efficient design allows you to work interactively with a patient who responds dynamically in real-time in various ways. This interactive table contains patient cases ranging from the most uncomplicated cases to the most complex ones.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené