GI Bronch


Popis

Kombinovaná platforma GI-BRONCH Mentor poskytuje zrozumiteľné nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu. Poskytuje realistické pracovné prostredie vďaka autentickému endoskopu s hmatovou odozvou a realistickej vizualizácii na 24 "dotykovej obrazovke. Flexibilná kompozícia systému podporuje tímový aj samostatný nácvik v pozícii pacienta na boku alebo na chrbte. Obsiahnutá striekačka umožňuje zavádzanie tekutín a možnosť realizácie bronchoalveolárnej laváže a hlavný ovládací nástroj simuluje širokú škálu bronchoskopických nástrojov ako napríklad kliešte pre biopsiu, cytologickú kefku, odsávaciu ihlu, balónik, elektrokauterizačné sondy a ďalšie.

The combined GI-BRONCH Mentor platform provides an understandable training environment for gastrointestinal endoscopy and flexible bronchoscopy. An authentic endoscope with the tactile response and realistic visualization on a 24 "touch screen offers a natural working environment. The flexible system composition supports the team and individual training in the patient's side or back. Simulates a wide range of bronchoscopic instruments such as biopsy forceps, cytology brush, aspiration needle, balloon, electrocautery probes, and more.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené