Simulátor pre auskultačné vyšetrenie pľúc


Popis

Realistický trenažér pre auskultačné vyšetrenie pľúc – toto torzo dospelého pre nácvik a vyšetrenie napomáha študentom „napočúvať si“ fyziologické, ale aj patologické dýchanie, čo im môže byť neskôr nápomocné pri vyšetrovaní pacientov na klinických pracoviskách.

Realistic trainer for auscultation examination of the lungs - this torso of an adult for training and examination helps students to "listen" to physiological and pathological breathing, which can later help examine patients in clinical workplaces.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené