Kardiologický simulátor


Popis

Kardiologický simulátor obsahuje 12 prípadov normálnych zvukov srdca, 14 prípadov na simuláciu srdcových ochorení, 10 prípadov pre simuláciu arytmie a 52 prípadov pre simuláciu EKG arytmie. Vďaka realistickému pocitu na dotyk a vďaka zvukom a údajom uloženým od skutočných pacientov tento model poskytuje realistickú praktickú výučbu.
Zvuky sú nahrávané od skutočných pacientov a reprodukované pomocou vysoko kvalitného zvukového systému. Auskultačné miesta zodpovedajúce srdcovým chlopniam sú presne rozmiestnené na tele figuríny v životnej veľkosti vytvorenej podľa skutočného človeka.

The cardiology simulator contains 12 cases of normal heart sounds, 14 cases for simulation of heart disease, 10 cases for simulation of arrhythmia, and 52 cases for simulation of ECG arrhythmia. Sounds are recorded from actual patients and reproduced using a high-quality sound system. The auscultation sites corresponding to the heart valves are precisely distributed on the body of a life-size manikin created according to a real human being. Thanks to the realistic feeling of touch and the sounds and data stored from actual patients, this model provides natural practical teaching.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené