US Mentor


Popis

Simulátor US Mentor kombinuje realistickú ženskú a mužskú figurínu s vonkajšími orientačnými anatomickými bodmi a realistických virtuálnych pacientov pre nácvik snímania a diagnózy rôznych anatómií a patológií. Nácvik na tomto simulátore poskytuje realistický zážitok vďaka napodobeninám ultrazvukových sond pre transtorakálne, transabdominálne, transezofageálne a transvaginálne postupy. Platforma obsahuje výkonný počítač s veľkou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením.

The US Mentor simulator combines a realistic female and male dummy with external anatomical landmarks and actual virtual patients to practice sensing and diagnose various anatomies and pathologies. Training in this simulator provides a practical experience thanks to imitations of ultrasound probes for transthoracic, transabdominal, transesophageal, and transvaginal procedures. The platform includes a powerful computer with a large, high-resolution touch screen.

Podrobnosti


O nás

Slogan

Najväčšie simulátorové centrum na Slovensku

Kto sme

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

The Center for Simulator and Virtual Medicine of the Faculty of Medicine UPJŠ in Košice represents a new era of interactive teaching of medical and non-medical disciplines and brings an entirely new perspective on modern solutions in the teaching process. At the same time, it provides students with the opportunity to supplement their theoretical knowledge with practical training on the most realistic simulators.

Adresa

Trieda SNP 1, Košice

Lekárska fakulta, 3. poschodie (oproti dekanátu)

Získajte trasu

Otváracie hodiny

pondelok

08:00 – 19:30

utorok

08:00 – 19:30

streda

08:00 – 19:30

štvrtok

08:00 – 19:30

piatok

08:00 – 15:30

sobota

Zatvorené

nedeľa

Zatvorené